Úvodní stránka

Vítám vás na svých stránkách,

jmenuji se Helena Motlová a přes dvacet let se věnuji zdravému životnímu stylu a studiu lidské psychiky a jejím vlivu na zdraví. Tento komplex prostupuje nejen mým soukromým životem. Hledání toho, co tělu prospívá a to jak po fyzické, tak i psychické stránce, mě doprovází a pomáhá mi plnit mé podnikatelské záměry a vize. Věřím, že lidská bytost může během života zažívat velmi nepříjemné zkušenosti. Ty se mohou odrážet na našem psychickém stavu a taktéž omezit fyzické schopnosti. I nemoci si tvoříme sami. Tohle vše je však způsobené námi samotnými a způsob jakým to lze změnit je zase opět na nás. Můžeme se nechat ať už pozvolna nebo prudce unášet proudem, nebo můžeme být tvůrci svého života. Pokud se rozhodnete zvolit si v sobě opět probudit tvůrce a plně využít svůj potenciál, jsem tu pro vás, abych vám na vaši cestě přispěla. Společně máme možnost se věnovat vaší vnitřní i vnější stránce. Jelikož je dle mých zkušeností celistvý přístup přiblížením se k vědomému životu, budu se vám i já věnovat v co nejširším měřítku a zároveň se společně dostaneme co nejhlouběji k vašemu skutečnému já.

Zaměřuji se převážně na odstranění životně nepříznivých bloků pomocí metody access consciousness, stejně tak čerpám zkušenosti v oblasti terapií s těly, comunion healing, samanismus a další mnou zažité přístupy. Řadu let strávených v oblasti výživy těla jsem ve světě objevila produkty a potraviny, které dokáží přispět k celkovému vyživení a příznivému fungování organismu. I po této stránce jsem plně připravena se s vámi podělit o vše, co bude moci vás život zkvalitnit. V mých prostorách máte také možnost seznámit se blíže s projektem, jenž se stará o zpřístupnění co největší kvality vody do každé domácnosti. Jelikož je voda tou nejdůležitější části nás samotných a i naší země, jsem přesvědčena, že je zcela na místě do sebe přijímat co nejzářivější a nejčistší prameny. A vlastně nejen v podobě vody,  také myšlenek, lidi a všech přístupů, které společným propletením dokáží vytvořit radostný život plný lehkosti. 

„Všechno v životě ke mně přichází s lehkostí, radostí a slávou.“